Co się dzieje w I okresie porodu?

I okres porodu, jak już pisałam tutaj, to okres, który trwa od rozpoczęcia regularnej akcji skurczowej do osiągnięcia 10 cm rozwarcia szyjki macicy. Najtrudniejszy moment w trakcie całego porodu. Skurcze są boleśnie odczuwalne. Okres ten trwa długo – u kobiet, które rodzą po raz pierwszy około 9-15 godzin, u wieloródek 6-9 godzin.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia [1] podczas tego okresu rodząca ma szczególne prawa, ale i obowiązki. Ogólnie o obowiązkach już było – w artykule Poznaj swoje prawa podczas porodu! Tutaj natomiast chciałabym się przyjrzeć bliżej temu, co z rodzącą i jej nienarodzonym dzieckiem się dzieje, aby mamy, które dopiero stoją w obliczu czekającego ich porodu, wiedziały co je czeka :-)

Co się dzieje w I okresie porodu?

  • Najczęściej dopiero w I okresie porodu rodzące są przyjmowane do porodu. Czeka je więc żmudna, papierkowa robota i cały proces przyjęcia do szpitala. Szerzej na ten temat w: Przyjęcie do porodu
  • Dokonuje się oceny postępu porodu, czy tego jakim tempem i czy prawidłowo przebiega Twój poród. Ocena się go głównie poprzez badanie wewnętrzne rodzącej, czy te najmniej przyjemne dla kobiety. W badaniu ocenia się rozwarcie a także konsystencję, ustawienie szyjki oraz pewne elementy na części przodującej, czyli główce dziecka. Badanie najczęściej wykonuje położna, czasem lekarz. Jeśli wszystko jest w porządku, badanie takie powinno być wykonywane co 2 godziny, chyba że zaistniał jakiś fakt np. odpłynięcie wód płodowych, wtedy to położna decyduje o częstości badań.
  • Dokonuje się ocena czynności skurczowej mięśnia macicy, czy ocenia się czy skurcze są regularne, w prawidłowym odstępie czasu i czy powodują postęp porodu. Ocenia się to poprzez obserwację lub zapis KTG.
  • Regularnie kontroli podlega również stan naszego dziecka poprzez wysłuchanie jego tętna. Ocenia się ilość uderzeń serduszka, rytm itp. Badanie takie powinno wykonywać się najlepiej co 15 minut, wysłuchując tętno głowicą do USG, głowicą do KTG lub specjalną słuchawką, którą przystawia się do brzucha rodzącej. Jeśli wykonywany jest zapis KTG, tętno słuchane jest stale przez około 20 minut.
  • Ważne w tym okresie jest także nawiązanie dobrej relacji z położną prowadzącą poród. Jeśli tej więzi nie nawiążemy, współpracy nie będzie, a przez to poród nie będzie przebiegał tak, jak byśmy sobie tego zażyczyły. Rodząca to jedna z najtrudniejszych pacjentek, więc położnym nie jest łatwo, ale jeśli widzi, że pacjentka wyciąga do niej rękę w celu nawiązania kontaktu, napewno przychylniej na nas spojrzy. Ważne jest także to, że jeśli towarzyszy nam osoba bliska podczas porodu, aby ona też nawiązała tę relację. To tak na początek, a później można daleko zajść :-)
  • Będzie oceniany także Twój stan samopoczucia. Położna więc czasem zapyta jak się czujesz a ponadto może zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, temperaturę czy tętno. To całkowicie normalna czynność i nie powinna ona Was dziwić.
  • Jako rodząca, masz w dzisiejszych czasach, szansę na poród bez bólu. Metod jest wiele, a omówiłam je tutaj. Jeśli chcesz skorzystać ze znieczulenia, powiedz o tym położnej.
  • Masz także prawo przebywać w tym okresie w pozycji tzw. wertykalnej czyli możesz stać, kucać, bujać się na piłce czy iść pod prysznic. Nie rób jednak niczego sama. Informuj o wszystkim położną, jeśli nie będzie przeciwwskazań, będziesz mogła spędzić ten okres tak, jak chcesz.

W momencie, gdy rozwarcie szyjki macicy osiągnie 10 cm, wtedy to zacznie się II okres Twojego porodu. Aby przeczytać, co tak naprawdę dzieje się w tej części narodzin Twojej pociechy – KLIKNIJ TUTAJ!

 

Szczegółowe informacje o tym, jakie prawa, obowiązki i konkretne czynności będą wykonywane podczas porodu przeczytasz tutaj:

??????????????????????????????????????????? Co się dzieje w I okresie porodu? 

Expectant woman suffering from labor pains Co się dzieje w II okresie porodu?

childbirth Co się dzieje w III okresie porodu?

Young beautiful woman with a newborn baby after birth Co się dzieje w IV okresie porodu?

Artykuł opracowano na podstawie [1] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Podoba Ci się?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *