Prawa kobiet pracujących w ciąży

Jesteś zatrudniona u swojego pracodawcy na umowę o pracę i zaszłaś w ciążę? W poniższym artykule znajdziesz więc informacje dotyczące Twoich praw w tym okresie, wynikające z Kodeksu Pracy. Poznaj je teraz!

CZAS WOLNY NA BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownicy w ciąży zwolnienie od pracy w czasie wykonywania przez nią zleconych przez lekarza badań. Badania te muszą być przeprowadzane jednak tylko z związku z obecną ciążą. Zwolnienie takie należy się także tylko w sytuacji, kiedy badania te nie mogą zostać wykonane o innej porze niż godziny wykonywania pracy przez ciężarną. Okres zwolnienia od pracy obejmuje czas na przeprowadzenie koniecznych badań, dojazd do i z pracy oraz inne czynności związane typowo z tą kwestią. Czas wolny nie ulega odpracowaniu, a za nieobecnośc pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

OCHRONA UMOWY O PRACĘ

Kodeks pracy gwarantuje kobiecie ciężarnej umowę o pracę. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę ze swoją pracownicą, która aktualnie jest w ciąży. Jeśli umowa zawarta jest tylko na czas
określony, ważne by jej koniec nie przypadał wcześniej niż ukończenie 3 miesiąca ciąży – wtedy umowa taka ulega przedłużeniu aż do czasu porodu. Wyjątkiem od tego zapisu jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy. W takiej sytuacji kobieta traci swoją umowę o pracę, jednak do dnia porodu otrzymuje z ZUS zasiłek macierzyński o wartości 100% swojego wynagrodzenia. Różnica jest tylko taka, że zasiłek taki wypłacany jest przez ZUS, a w przypadku posiadania umowy o pracę – pracodawca u którego zatrudniona jest ciężarna.

OCHRONA CZASU PRACY

Ciężarna może pracować normalnie, 8 godzin dziennie. Jeśli jej praca polega na wykonaniu czynności przy komputerze, wtedy praca taka nie może przekraczać 4 godzin dziennie. Nie może także wykonywać prac szkodliwych i zagrażających jej życiu lub zdrowiu oraz pracować w przerywanym czasie pracy. Dodatkowo nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych, bez względu na przyczynę i chęć ze strony kobiety. Zabroniona jest również praca w porze nocnej, czyli w określonych godzinach – od 21:00 do 7:00. Jeśli stanowisko pracy wymagało od pracownicy takiego trybu pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek zmienić jej rozkład godzin pracy tak, by ciężarna pracowała tylko w godzinach między 7:00 a 21:00. Jeśli jest to niemożliwe, ze względu na specyfikę zawodu, zobowiązany jest przenieść ją na inne stanowisko lub zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowanym prawem do otrzymania wynagrodzenia za pracę.

WYJAZDY I DELEGACJE

Pracownica w ciąży ma zapewnione stałe miejsce pracy, co znaczy że nie wolno jej delegować poza to miejsce. Pracodawca nie może wyciągać konsekwencji w przypadku odmowy przez ciężarną na propozycję wyjazdu.

 

Jakie macie zdanie na ten temat? Czy Wasi pracodawcy stosowali się do tego?

Podoba Ci się?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *