Prawa kobiet pracujących w ciąży

Jesteś zatrudniona u swojego pracodawcy na umowę o pracę i zaszłaś w ciążę? W poniższym artykule znajdziesz więc informacje dotyczące Twoich praw w tym okresie, wynikające z Kodeksu Pracy. Poznaj je teraz!

CZAS WOLNY NA BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownicy w ciąży zwolnienie od pracy w czasie wykonywania przez nią zleconych przez lekarza badań. Badania te muszą być przeprowadzane jednak tylko z związku z obecną ciążą. Zwolnienie takie należy się także tylko w sytuacji, kiedy badania te nie mogą zostać wykonane o innej porze niż godziny wykonywania pracy przez ciężarną. Okres zwolnienia od pracy obejmuje czas na przeprowadzenie koniecznych badań, dojazd do i z pracy oraz inne czynności związane typowo z tą kwestią. Czas wolny nie ulega odpracowaniu, a za nieobecnośc pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

OCHRONA UMOWY O PRACĘ

Kodeks pracy gwarantuje kobiecie ciężarnej umowę o pracę. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę ze swoją pracownicą, która aktualnie jest w ciąży. Jeśli umowa zawarta jest tylko na czas
określony, ważne by jej koniec nie przypadał wcześniej niż ukończenie 3 miesiąca ciąży – wtedy umowa taka ulega przedłużeniu aż do czasu porodu. Wyjątkiem od tego zapisu jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy. W takiej sytuacji kobieta traci swoją umowę o pracę, jednak do dnia porodu otrzymuje z ZUS zasiłek macierzyński o wartości 100% swojego wynagrodzenia. Różnica jest tylko taka, że zasiłek taki wypłacany jest przez ZUS, a w przypadku posiadania umowy o pracę – pracodawca u którego zatrudniona jest ciężarna.

OCHRONA CZASU PRACY

Ciężarna może pracować normalnie, 8 godzin dziennie. Jeśli jej praca polega na wykonaniu czynności przy komputerze, wtedy praca taka nie może przekraczać 4 godzin dziennie. Nie może także wykonywać prac szkodliwych i zagrażających jej życiu lub zdrowiu oraz pracować w przerywanym czasie pracy. Dodatkowo nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych, bez względu na przyczynę i chęć ze strony kobiety. Zabroniona jest również praca w porze nocnej, czyli w określonych godzinach – od 21:00 do 7:00. Jeśli stanowisko pracy wymagało od pracownicy takiego trybu pracy, wówczas pracodawca ma obowiązek zmienić jej rozkład godzin pracy tak, by ciężarna pracowała tylko w godzinach między 7:00 a 21:00. Jeśli jest to niemożliwe, ze względu na specyfikę zawodu, zobowiązany jest przenieść ją na inne stanowisko lub zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowanym prawem do otrzymania wynagrodzenia za pracę.

WYJAZDY I DELEGACJE

Pracownica w ciąży ma zapewnione stałe miejsce pracy, co znaczy że nie wolno jej delegować poza to miejsce. Pracodawca nie może wyciągać konsekwencji w przypadku odmowy przez ciężarną na propozycję wyjazdu.

 

Jakie macie zdanie na ten temat? Czy Wasi pracodawcy stosowali się do tego?

Podoba Ci się?

Zobacz komentarze (1):

  1. Ciąża to na prawdę ciężki okres, dobrze że mamy z tego tytułu tyle praw, warto z nich korzystać. Po dwóch ciążach wiem co mówię ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *