Regulamin konkursu

1. ORGANIZATORZY
1.1 Organizatorem konkursu jest portal DumnaMama.pl, fundatorem nagród natomiast firma Efektima.

2. CZAS TRWANIA
2.1 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 17 maja 2015 do 22 maja 2015r do godz. 23:00, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2.2 Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs ogłoszony zostaje przez Organizatora na stronie internetowej DumnaMama.pl.
3.2 Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) polubić profil DumnaMama na facebook’u,
b) przesłać pracę konkursową zgodną z tematem „Jestem dumna z ciążowego brzuszka!” korzystając z formularza znajdującego się na portalu DumnaMama.pl.
3.3 Uczestniczki konkursu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
3.4 W konkursie można wziąć udział tylko jeden raz.

4. NAGRODY
4.1 Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń Organizator wytypuje 1 zwyciężczynie. Wskazanie zwyciężczyni nastąpi do 3 dni od zakończenia konkursu.
4.2 Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków Mama-Care firmy Efektima. W skład zestawu wchodzi:
a) delikatne chusteczki do higieny intymnej dla kobiet w ciąży i po porodzie,
b) kuracja zapobiegająca rozstępom dla kobiet w ciąży,
c) kuracja do biustu 5w1 dla kobiet w ciąży i podczas karmienia,
d) kuracja do zmęczonych nóg dla kobiet w ciąży,
e) ujędrniająco – regenerująca kuracja poporodowa do ciała.
4.3 Organizator poinformuje zwycięzców Konkursu drogą elektroniczną, na adresy e-mail wskazane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym. Zwycięskie prace mogą zostać ponadto opublikowane i podpisane imieniem na co uczestniczki przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.
4.4 W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać prawo do jednej nagrody.

4.5 Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców bezpośrednio od fundator nagród w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Każda uczestniczka wyraża zgodę na ewentualne udostępnienie jej pracy konkursowej za pośrednictwem portalu DumnaMama.pl i profilu na facebook’u.
5.2 Uczestniczki zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z pomysłów przez nich zgłoszonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu http://dumnamama.pl
6.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres email: kontakt@dumnamama.pl
6.3 Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.